Gréczy-paradoxon

A jogfilozófiából jól ismert a Böckenförde-paradoxon, amelyet Ernst-Wolfgang Böckenförde német alkotmánybíró és katolikus jogfilozófus fogalmazott meg 1976-ban. Eszerint: „A szabad szekularizált állam olyan előfeltételekből él, amelyeket saját maga nem tud garantálni saját szabadságának megkérdőjelezése nélkül.” A tételnek sok vonatkozását lehetne elemezni, egyszer majd erre is visszatérek, de most egyetlen mondanivalóját emelek ki. Böckenförde, mint katolikus tudós végeredményben azt kifogásolja, hogy a liberális demokráciákban olyan előfeltevések vannak, ami nem kedvez a keresztény vallásnak, holott éppen bizonyos keresztény erkölcsi és vallási dogmákra épül.


Ha a keresztény vallás primátusát és egyeduralmát fogadnánk el, akkor fel kellene adni a liberális demokráciáknak, mint a politikai rendszerek egyik főtípusának a liberalizmusát. Ez tényleg így van és ezt sajnos Böckenfördének is tudomásul kell vennie, bármilyen paradox is ez a helyzet. A dolog lényege ugyanis az, hogy ha elfogadjuk a liberális demokráciák azon liberalizmusát, hogy az egyén szabadon választhatja meg azt, hogy milyen vallást részesít előnyben, akkor a keresztény vallás mellett jól meg kell férnie egyéb más vallásnak is. Magyarán: a liberális demokráciákban, éppen e politikai rendszerek alapelveinek folyományaként, a vallások és az egyházak sokszínűségével kell számolni. A liberális demokráciákkal nem egyeztethető össze egyetlen vallás és egyház uralma és egyeduralma.

De ahogyan a liberális demokráciákkal nem egyeztethető össze egyetlen vallás és egyetlen egyház uralma, úgy hasonlóképpen nem egyeztethető össze a belső lényegével a diktatúra léte sem. Nos, ezt az alaptételt nem hajlandó tudomásul venni Gréczy Zsolt sem, amint sok más baloldali és liberális népbutító sem. Nevezett személy több cikkében nevezte diktátornak Orbán Viktort, ami anticipálta azt az előfeltevést, hogy ma itt Magyarországon diktatúra van. Legutóbbi cikkében például ezt írta:Miközben a diktátor lánya gázüzleteket kötöget, addig rákos betegek gyógyszereit vonják meg, használt tankönyveket kapnak rászoruló diákok.” Persze, én tudom, hogy ezt miért mondta Gréczy, hiszen ő politikus és hivatásának elengedhetetlen részének tekinti a baloldali hívők félrevezetését. Itt most nyilvánvalóan nem Orbán Viktort akarom megvédeni vele szemben, mert a viselt dolgai nem érdemelnek védelmet, hanem azt akarom csupán vázolni, hogy mennyire nincs tisztában sem ő, sem más azzal, hogy milyen paradoxont állítanak. Azt állítják, hogy: a létező liberális demokrácia, amely a hatalommegosztás elvére épül, az diktatúra, ami viszont teljhatalmat feltételez. Ezt a tételt nevezem én Gréczy-paradoxonnnak. Büszke lehet erre, mert egy lapon emlegettem a híres jogtudóssal, vagyis Böckenfördével.


Nem feltételezem azt, hogy Gréczy Zsolt a maga teljességében megértette azt, hogy mit állított a cikkeiben, mert ahhoz sokkal pallérozottabb ésszel kellene rendelkeznie. Most csak a Gréczy-paradoxon néhány következményére utalok. Az egyik következménye az, hogy a diktatúra feltételezésével nem az Európai Parlament tekinthető primer jogalkotónak. Hiszen ahhoz, hogy egy diktatúra jogi szempontból megálljon, magának a diktátornak kell olyan helyzetben lennie, hogy primer jogalkotó legyen. Ezzel szemben hazánk, így Orbán Viktor csapata is, csak jogalkalmazónak tekinthető az EP – Magyarország vonatkozásában. S csak szekunder jogalkotónak tekinthető az alaptörvény megalkotásának tekintetében, ami viszont tényleg a Fideszt kreációjának tarthatunk. Más szóval: a ma érvényes alaptörvény rekurzív és adaptáló alkotmány. Vagyis, ha a Lisszaboni Szerződés, mint az Unió alkotmánya, egy liberális demokráciát ír le, akkor az alaptörvényünk is egy liberális demokráciát határoz meg. Tehát, ha Magyarországon azt feltételeznénk, hogy itt ma diktatúra van, akkor a Lisszaboni Szerződést is egy diktatúra leírásaként kellene tekintenünk.

Továbbmenve, és ez a második következmény: ha azt feltételezzük, hogy Orbán Viktor diktátor, akkor ezzel párhuzamosan azt kell fel-tételeznünk, hogy az Unió vezetői is azok, tehát diktátorok, hiszen ugyanazon jogrend alapján végzik a munkájukat. Sőt, minden Uniós tagország vezetője diktátor, hiszen minden tagország szekunder jogrendje a Lisszaboni Szerződésből ered. S még egy következmény, de ez fájni fog Gréczy barátunknak. Azt tudjuk, hogy a baloldali és liberális ellenzék belátható időn belül nem képes kétharmaddal győzni egyetlen választáson sem, vagy később a parlamentben kétharmadot összekaparni, hogy az alaptörvényünket megváltoztassa. Így szintén belátható időn belül kénytelen az orbáni alaptörvény szerint végeznie a munkáját. Ez azt is jelenti, hogy ha netán Gyurcsány Ferenc kerülne a hatalomra (nem kerül, de tételezzük fel), akkor ő maga is diktátorrá válik, mert a Gréczy Zsolt által feltételezett diktatórikus alaptörvény szerint kell végeznie a munkáját. Ezt a lehetőséget persze minden baloldali hívő hevesen tagadni fogja, és Gyurcsány Ferenc személyiségével magyarázná azt, hogy ilyen elképzelhetetlen. De igen, nagyon is elképzelhető, mert alapként kell elfogadnunk azt, hogy Gyurcsány jogkövető magatartást fog tanúsítani a feltételezett hatalomgyakorlása során.


Látható, hogy milyen hibás elméleti tételekhez vezethet az, ha valaki csípőből tüzel a politikai ellenfelére csak azért, hogy annak ártson. Gréczy Zsolt ezt tette a cikkeiben. Nem vagyok naiv, ezt fogja tenni a jövőben is, mert tisztában van azzal, hogy a baloldali hívők majd szentírásként tekintenek minden szavára, és elhiszik neki a sok butaságát. Mint politikus csak ezt teheti, mert kizárólag a birkák félrevezetésével tudnak hívőket szerezni, akiknek a szavazataival a hatalomra kerülhetnek. S mit fognak tenni ezután? Magukat továbbra is demokratikusnak és minden más pártot, vagy személyt nem demokratikusnak neveznek. S a manipuláció mókuskereke végeláthatatlanul tovább fog forogni…..

2016. 09. 14

2 Replies to “Gréczy-paradoxon”

 1. Paragrafus!

  A fenti problémákat milliószor megbeszéltük. Tényleg nincs időm most arra, hogy ismét elkezdjük, folytassuk a korábbi eszmecserét. A lényeg az, hogy a mai hatalom legitim és a tevékenysége normatíve is megfelel a Lisszaboni Szerződésnek, amit a Tavares-jelentés is alátámaszt. A többi csupán szöveg……..

  T.

 2. 1. Igazat mondott Gréczy
  2. Valóban diktatúra van. Egy fasiszta diktatúra. Annyi szépségtapasszal, hogy Orbán rendszerében benne van a fasiszmus, a nácizmus, a Kádár-, a sztálini- és a Horthy-korszak valamennyi diktatórikus jellemzője együtt és összeötvözve.
  3. Még lehet Gyurcsány miniszterelnök
  4. Nem köteles betartani az alaptörvényt, mert az alkotmányosan nem létezik. Nem létező normát meg nem lehet rajta számonkérni.
  5. …..”ha azt feltételezzük, hogy Orbán Viktor diktátor, akkor ezzel párhuzamosan azt kell fel-tételeznünk, hogy az Unió vezetői is azok, tehát diktátorok, hiszen ugyanazon jogrend alapján végzik a munkájukat”…. – Ez alapból egy emeletes és épületes hülyeség. Észak-Koreának is van alkotmánya. Amely tartalmazza az alapvető emberi jogokat. Miközben ezek az emberi jogok Észak-Koreában nem érvényesülhetnek. Ahogy Magyarországon sem érvényesülhetnek a jelenleg is joghatályosan létező, a Magyar Köztársaság Alkotmánya által deklarált emberi jogok többsége. Ugyanis az Alkotmányt – alkotmányos keretek között sosem helyezték hatályon kívül. Az alaptörvény pedig alkotmányos normaként egyszerűen nem létezik.

A hozzászólások jelenleg nem engedélyezettek ezen a részen.