Védőszent

Orbán Viktorról a 2010-es, a balliberális oldal történelmi vereségével végződő választás előtt írtam egy viszonylag rövid tanulmányt, címe a Cézárarcmás volt. Ebben főként a személyiségének a lélektani problémáival foglalkoztam. Még a cikksorozat megírása előtt alaposan áttanulmányoztam minden olyan anyagot, amit szükségesnek tartottam a kellő tájékozottságom megszerzése érdekében. Ennek során tudatosult bennem az, hogy egy kiváló képességű, de egy kemény és célratörő, a hatalomért, a győzelemért a lehetőségeihez mérten mindenre képes hatalomtechnikusról van szó, aki magában olvasztotta mindazokat a jó és rossz tulajdonságokat, amelyek szükségesek voltak politikai céljainak a megvalósítására. Ezeket a tulajdonságait pedig képes volt kellő időben aktivizálnia és a cél érdekében a megfelelő módszert is kiválasztania. Akkor még úgy gondoltam, hogy mindezek során csupán politikai eszközökkel operál, ma már azonban be kell látnom azt, hogy bizony a pszichológiai hadviselés terén is kiválót képes alkotni. Ezt a vélekedésemet bizonyítja a legutóbbi húzása, amelynek során levélben kér pénzt a hívőitől annak érdekében, hogy Soros György és az általa pénzelt civil szervezetek ellen hatékonyabban tudjon harcolni.


Ebben a levélben Orbán Viktor közvetlen hangnemben szólítja meg a hívőit: “Tisztelt Honfitársam! Azért írok Önnek, mert egy sorsdöntő választás előtt állunk. A tét nem kisebb, mint hogy Magyarország megmaradhat-e magyar országnak.” A következőkben pedig jön mindaz a kampányszöveg, amit már éveken keresztül sugároztak a királyi médiában és adtak közre a milliónyi nyomtatott lapban és internetes portálon. A lényege az, hogy Soros György megtámadta Magyarországot, ami ellen közösen kell védekeznünk. A brüsszeli bürokraták pedig a Soros-tervet hajtják végre. Az országnak meg kell védenie az eddig elért eredményeket, amihez anyagi hozzájárulásukat kéri a kormányfő. Ebből a rövid összefoglalóból is látható, hogy a politikai harc tárgya nem változott, csak éppen a módszere, ami teljesen unikumnak tekinthető és látszólag minden józan észnek ellentmond. Valójában azonban mindez szerves részét képezi a korábban kialakított médiakampányuknak.

Ebben a levélben Orbán Viktor lényegében pénzt koldul a választóitól, ami a tények ismeretében meglehetősen furcsa dolog. A Fidesz ugyanis az a párt, amelyik a legtöbb törvényes támogatást kapja a költségvetéstől, hiszen a legutóbbi 2014-es választást is kétharmaddal nyerte meg. Ugyancsak a költségvetéstől kap majd 600 milliót azért, mert minden választási körzetben jelöltet fog állítani. Mindemellett olyan nagytőkés csoport veszi körül, amelyik bármikor, bármennyit képes lenne a párt megsegítésére adni, hiszen nagyon jól tudja azt, hogy a meggazdagodásának a feltétele a behódolásukon kívül az, hogy őket támogassa Orbán Viktor, a legfőbb hadúr. Ezért sincs szüksége sem a kormányfőnek, sem más vezető Fideszes politikusnak arra, hogy jelentős vagyont halmozzon fel. A Fideszes oligarchák egy jól működő és bármikor rendelkezésre álló bankként funkcionálhatnak a hatalom és a vezető politikusaik számára. Mindezek tetejében minden különösebb felkérés nélkül is jelentős önkéntes adomány folyik be a párt kasszájába. S ezekhez még nem számítottuk mindazt a tárgyi vagyont, ami a Fideszhez tartozó emberek kezében van. Tehát sem Orbán Viktor, sem a Fidesz nem tekinthető koldusnak, hiszen rendelkezésükre áll mindaz a pénz, ami szükséges lenne a politikai harc megvívására.


De ha ez így van, akkor miért volt szükség arra, hogy Orbán Viktor néhány garasért kunyeráljon a hívői körében. Ennek szerintem legalább két oka lehet. Az egyik ok az, amit már korábban Ferrero is megpendített: minden politikai tevékenység sikerének záloga az lehet, ha a politikus olyan drámai állapotot rajzol fel, ami összeomlás felé vezeti az országot. Ebből a helyzetből pedig csak a politikus által megjelölt út vezethet ki. Ezt a módszert eddig hazánkban főleg az ellenzék alkalmazta, de hasonló módszert követett már a Fidesz is a menekültválság kirobbanása óta. Nos, a drámai helyzet felvázolása azonban csak arra jó a hatalom számára, hogy kinyilatkoztassa azt, hogy megvédik a lakosságot ettől a tragikusnak beállított helyzet bekövetkezésétől. Ha valaki megfigyelte a Fidesz utóbbi éveinek a kommunikációját, akkor mindegyiknek az volt a központi mondanivalója, hogy a hatalom mint egy jóságos tündér, vagy mint egy Védőszent, hogy ne mondjam mint a Mindenható Isten megvédi a gyenge és kiszolgáltatott embereket, amivel biztosítani tudja a nyugodt életüket, aminek fejében csupán támogatni kell őket. Ezzel szemben az álnok ellenzék éppen a fordítottját akarja elérni, ezért őket nem szabad támogatni.

Ebben a kommunikációs trükkben az a fontos, hogy a lakosság érezze a kiszolgáltatottságát és tudatosuljon benne az, hogy minden borzalom ellenére van egy hatalom, amelyik bátor vitézként szembe mer szállni a képzelt ellenséggel és képes legyőzni azt. A Fidesz kezében lévő összes média ezt az üzenetet közvetítette, aminek nyomán sikerült alaposan megdolgozniuk az egyszerű mezei választókat is. A mostani koldulás pedig beleillik ebbe a lélektani megdolgozási folyamatba, hiszen minden benne van, ami szükséges ehhez a manipulációhoz. Létezik közellenség, létezik a Mindenható Isten Orbán Viktor személyében és létezik az az út, miként lehet a gödörből kimászni. Ha pedig támogatják a Fideszt anyagilag is, akkor ezt a harcot könnyebb lesz megvívniuk. Ez utóbbi is nagyon fontos kelléke a lélektani megdolgozásnak, hiszen a választók bevonása ebbe a harcba, egyúttal a későbbi győzelem részesévé is teszi őket. Az szinte biztos, hogy a Fidesz nyeri meg a következő választást, aminek nyomán a Fideszt anyagilag is támogató választókban katarzis jön létre: íme, az én pénzem is segített abban, hogy az ország elkerülje a szörnyű tragédiát.

A koldulás másik oka szerintem az, hogy Orbán Viktor folyamatosan aktivizálni akarja a választóit, amire egyik kiváló módszer lehet a fentebb jelzett kunyerálás. Ezt a vélekedést támasztja alá az, hogy 2014 óta rendre konzultációs levelekkel lepte meg az egész választói populációt. Ez ugyan a teljes társadalmat érintette, de az ellenzékkel szimpatizáló választók sohasem válaszoltak arra. Nem így tettek a Fideszt támogató hívők, aminek eredményeként a kezdeti alig egymilliós támogatottságot mára már sikerült 2,3 millióra feltornáztatni. Ez nem kis eredmény, amit mindenképpen komolyan kell vennünk. Azt ma még nem tudjuk, hogy a mostani koldulás nyomán mennyi pénz fog befolyni a párt kasszájába, de az biztosra vehető, hogy az eddigi médiakampányuknak köszönhetően nem kevés pénz lesz. Bár ez kétségtelenül néhány lyukas garassal ér fel ahhoz a vagyonhoz képest, ami a Fidesz markában van, mégis lélektani szempontból sokkal többet jelenthet, mint annak tudata, hogy mily gazdagok vagyunk mi Fideszesek. Ha ugyanis ezt is sikeresen abszolválják, akkor egy esetleges választási győzelem esetén továbbra is homályban maradhatnak a Fidesz korrupciós és egyéb nem tiszta ügyei.


Tehát nagyon is drámai helyzet alakult ki, ám nem az ország tekintetében, hanem a Fidesz háza táján, aminek elhárításához a mostani pénz kérés csak az egyik módszer volt. Még további cselekményre lesz szükség ahhoz, hogy 2018 áprilisában a Fideszes hívők katarzisa megvalósulhasson. Akkor a lelki nyomás alól felszabadulva nagyot sóhajthatnak és könnyes szemekkel rebeghetik el azt, hogy mily nagy szerencséje van Magyarországnak, hogy olyan Führere, pardon olyan Vezére van, mint Orbán Viktor.

2018.01.06.