Egység

…végkicsengésében egy ma nagyon fontos kérdésben a DK szekta eszmei egységét bontotta meg.

Sokat beszélünk arról, hogy a Fidesz miért tudta immár harmadszor is kétharmados többséggel megnyerni az országgyűlési képviselő választásokat. Ennek persze sok oka van és még számos további lehet, most azonban egy olyan példát mutatok be, ami alátámaszthatja a hatalom győzelmének megalapozottságát.

Nemrégiben jelent meg az egyik közösségi honlapon Bauer Tamás egyik írása „Családok” címmel a legújabb Nemzeti Konzultációs ívvel kapcsolatban. Ebből most csak azt a részt idézem, ami közvetlenül hozzátartozik a témánkhoz. „ Ha kitölteném a kérdőívet – persze nem fogom –, akkor az 1., 2. és 9. kérdésre biztosan nemmel válaszolnék. Az 1. kérdés azzal kér egyetértést, hogy az ország súlyos demográfiai problémáját nem bevándorlással, hanem több hazai gyerekvállalással kell megoldani. Ez szép gondolat, csak nem lehetséges. Ma azért alacsony a gyerekszületések száma, mert hiába vállalnak a korábbinál több gyereket a szülőképes korban levő nők, a születésszám egy generációval ezelőtti alacsony szintje miatt kevesen vannak. Ahhoz, hogy a népesség reprodukciójához szükséges szintre emelkedjék a születő gyerekek száma, előbb a szülőképes korú nők számának kell megemelkednie. Ezért mondják a demográfusok, hogy a trend megváltozásához több generáció kell, vagyis a változáshoz legalább ötven-hatvan évet kell várni. És addig mi lesz? Addig hogyan lesz elég aktív korú, aki elég adót és járulékot fizet ahhoz, hogy finanszírozható legyen a nyugdíjrendszer és az egészségügy? Addig bizony Magyarországnak is bevándorlásra lenne szüksége, mint a nyugat-európai országoknak. Az első Orbán-kormány idején ezt még a Fidesz is tudta, ezért készített migrációs stratégiát, amelyben bevándorlással számolt. Ezért válaszolnék nemmel az első kérdésre.”

Elsőként azt kell rögzítenem, hogy maga az az állítás, hogy migránsokkal kívánja megoldani az egyre növekvő munkaerő szükségletet, mindenképpen rossz ötlet volt. Elsősorban azért, mert a 2015 óta felgyülemlett tapasztalatok szerint a bevándorlóknak mintegy 10-15%-át lehet felhasználni a modern termelésben. A többit nem, és ezért azokat vagy kiutasítják, vagy kénytelenek lesznek eltartani őket. Az ugyanis nem lehet megoldás, hogy mazsolázzanak a bevándorlók közül, mert csak később derülhet ki az, hogy valaki alkalmas-e az adott munkavégzésre vagy sem. Németország például a napokban készítette el azt a tervét, miszerint a szakképzett bevándorlókat készítenék fel a termelő munkára. Megítélésem szerint ez sem lehet alkalmas arra, hogy megoldják a munkaerő szükséglet gondját, mert egyáltalán nem biztos a beválásuk, ami további sok problémát fog generálni. Ezek közé tartozik az, hogy az így alkalmatlanná vált emberekkel mit csináljanak, hiszen nem lehet arra számítani, hogy az esetleges kitoloncolásuk után önként elhagyják Németországot. Egy további gond az, hogy a későbbi családegyesítés során oly sokan jönnek, jöhetnek az illető országba, hogy annak eltartása már inkább veszteséges lesz, mint nyereséges. Azt sem lehet előre látni, hogy a sok migráns befogadásával és munkába állításával hosszabb távon megoldható lesz majd a munkaerő szükséglet bármelyik európai országban. S mindehhez nem számoltuk hozzá azt, hogy minél több muszlim vallású munkaerőt állítanak munkába, annál jobban felhígul a kereszténység, ami hosszabb távon az ország keresztény nemzetállami jellegét is felszámolhatja. Kérdés, hogy ez utóbbit érdemes-e feláldozni azért, hogy a gazdaság munkaerő szükségletét pótolni tudjuk.

Ennél azonban sokkal súlyosabb hiba volt az, hogy Bauer Tamás, mint a DK szekta meghatározó politikusa adta közre ezt a cikket. Egy ilyen kritikát megfogalmazhat egy kívülálló személy, de nem egy párt mértékadó és véleményformáló politikusa. Azt ugyanis neki világosan látnia kellett, hogy az egész Unióban egyre jobban felülkerekedik az a nézet, hogy hiba volt a migránsok számolatlan befogadása. Bauer Tamásnak tudnia kell azt is, hogy az ENSZ migrációs csomagjára már több ország nemet mondott, hazánk is ezt tette, és legutóbb Izrael is hasonlóan cselekedett. Azon nemzetállamok számára, amelyeknek fontos a nemzetállami létük, nem fogadható el az a terv, hogy az egyének szabadon választhassák meg azt az országot, ahol élni akarnak, és abba nem szólhatna bele az adott ország, mert ezt alapjogként definiálják. Bauer Tamásnak továbbá tudnia kell azt, hogy Angela Merkel kancellár asszonynak azért kell a CDU elnöki posztjáról távoznia, mert becsődölt a migráns politikája. A hazai viszonylatban pedig világos lehetett számára az, hogy a Fidesz most 2018-ban azért nyerhette meg a választást, mert a migráció ellenességre építette a kommunikációját. Ilyen kül- és belpolitikai környezetben előhozakodni a migráció forszírozásával, mindenképpen vesztes játszmához vezet. Egy olyan komoly és nagy tapasztalattal rendelkező politikusnak, mint Bauer Tamás, ilyen verembe nem lett volna szabad beleugrania.

Ez az álláspont ugyanis szembe megy a DK hivatalos álláspontjával, sőt az ellenzék java részének az álláspontjával is, tehát egy különvéleménynek kell tekintenünk. Itt persze nem arról van szó, hogy a politikusnak ne lenne joga ezt a különvéleményét közreadnia. Ellenkezőleg, igenis joga van hozzá, de a kérdés inkább az, hogy ezzel nem ártott-e a saját pártjának, egyáltalán az ellenzéknek. Hiszen a politikai taktika inkább azt követelte volna, hogy ne hozakodjon most elő a migráció erőltetésével, mert az csak tovább ronthat a DK szekta amúgy is rossz helyzetén. Aztán ha netán hatalomra kerülnek (nem fognak!), akkor lehet számba venni azt, hogy szükség van-e a bevándorlásra, s ha igen, akkor az milyen mértékű legyen. Egy biztos: ha netán kormányt alakítanának, akkor sem ronthatják le a Fidesz eddigi családpolitikáját, ami a magyarság demográfiai helyzetén kíván javítani és hosszabb távon a munkaerő hiány problémáját hivatott mérsékelni, esetleg megoldani. Magyarán: a migráció csupán egyfajta kiegészítése lehetne annak a folyamatnak, amit a Fidesz már elkezdett és sikeresen folytat.

Egy dolgot érdemes még megfontolni. Láthatjuk, hogy a DK szektában létezhetnek különvélemények, amit talán a demokratikus párt mivoltját tükrözheti, szemben a Fidesszel, ahol ez nincs meg. Ez tényleg így van, azonban a párt sikerességét egyáltalán nem szolgálhatja. A Fidesz politikai eredményességét éppen az egységében kell keresnünk, ami a különvélemények elnyomását jelenheti. Tekinthető ez egy autokrata személy uralkodásának is, de ez a különvélemény elnyomás csupán a külső megjelenítés vonatkozásában látszódik. A párton belül lehetnek és vannak is különvélemények, de a párt egészének kommunikációjában, tehát a külvilág számára nem. Aki ez ellen tesz, azt szigorúan eltávolítják a pozíciójából, vagy jobb esetben más alacsonyabb beosztásba helyezik. Ez alól még egy miniszter sem lehetett kivétel. Továbbá láthattuk korábban azt, hogy még olyan kilengést sem engednek meg, hogy a Fidesz által pénzelt internetes újságban jelenjen meg különvélemény, mert az ronthatja az egésznek a mondanivalóját, ezáltal pedig nem váltja ki azt a kommunikációs hatást, amit el akartak vele érni. Kétségtelenül kegyetlen dolog mindkettő, de már csak ilyen a politika, és ezt a leckét a Fidesz jobban megtanulta, és következetesebben alkalmazta, mint a DK szekta.

Az itt elmondottakat nyilván jól kellett volna látnia Bauer Tamásnak, és bár demokráciaelméleti szempontból nem tett rosszat, de végkicsengésében egy ma nagyon fontos kérdésben a DK szekta eszmei egységét bontotta meg. Ennek persze sok végzetes következményei is lehetnek. Így például az, hogy ha már most nem egységes a DK szekta, akkor egy kormányzati helyzetben sem lesz az. Magyarán: a kikényszerített egységesség, ami a Fideszt jellemzi, ott fog nyereséggé átalakulni, hogy a választások során sokkal inkább tekintenek rájuk úgy, mint egy kormányképes erőre, szemben a DK szektával. Nem is beszélve arról, hogy az ellenzék győzelme esetén eleve sok és gyökeresen különböző politikai filozófiájú pártnak kell együtt végeznie a kormányzást, ami ab ovo nézetkülönbségekre fog vezetni és a kormányválság képét vetíti előre. A Fidesz pedig nem ilyen képet nyújt a választóinak. Látható tehát az, hogy egyetlen átgondolatlan cikk milyen problémákat generálhat és milyen következményeket vonhat maga után, ha az nem illeszkedik bele a párt általános politikai céljai közé.

Debrecen, 2018. 11. 22.